Vine ripe tomatoes, fresh mozzarella, basil olive oil and balsamic vinaigrette …